لینک های دسترسی

Breaking News

حملات طيارات جت امريکا بر شورشيان عراقي.


مقامات نظامي امريکا مي گويند، طيارات جت آنکشور، محلي را در قسمت غرب عراق بمبارد نمود که پناهگاه شورشيان به حساب ميرود. اين ششمين روز حملاات به رهبري قواي بحريهُ امريکا ميباشد. باشنده گان اين منطقه، در نزديکي سرحد سوريه، مي گويند به مناطق مسؤنتري ميروند. اضافه تر يک هزار تن از قواي بحريهُ امريکا در اين عمليات سهم دارند. در جاهاي ديگر ، مقامات عراقي مي گويند يک بم کنار جاده در قسمت غربي بغداد، زماني منفجر شد که يک کاروان نظامي امريکا از آنجا مي گذشت. گذارشي از تلفات داده نشده است. ابراهيم ال جعفري ، صدراعظم حکومت مؤقت عراق امروز جمعه افزايش حملات دهشت افگني را در آن کشورتائيد نموده گفت، قوانين ضطراري تا سي روز ديگر تمديد خواهد گرديد. قانون حالت اضطرار، که به حکومت بطور خاص اجازه ميدهد تا قيود بر گشت و گذار را تحميل نموده و هرگونه جنبش را منع قرار ميدهد، در سراسر عراق تحميل خواهد شد، به استثناي منطقهُ کرد ها در شمال. در عين زمان ، مقامات در بقوبه ميگويند، در اثر انفجار يک بم در کنار جاده دو عسکر عراقي و يک عراقي ملکي به قتل رسيد. به ادامهُ موجي از تشدد که در دوهفته قبل بيش از سه صد نفر کشته شد، روز پنجشنبه، شورشيان حد اقل بيست و دو نفر را به قتل رسانده و ده ها نفر ديگر را زخمي نمودند. در يکي از مرگبارترين اين حملات ، حد اقل پانزده نفر کشه و ده ها تن ديگر وقتي زخمي گرديد که يک بم تعبيه شده در يک موتر در يک بازار بغداد منفجر گرديد.

XS
SM
MD
LG