لینک های دسترسی

Breaking News

تظاهرات و ناآرامي ها در ازبکستان.


شورشيان در انديجان شهر غربي ازبکستان يک عده اشخاص را گروگان گرفته و گذارش داد شده که از آنها بحيث سپر انساني در مقابل قواي امنيتي در جنگ براي کنترول چهارمين شهر بزرگ شوروي سابق استفاده مينمايند. شاهدان ميگويند شورشيان، گروگانان را در نزديکي عمارت ادارهُ مرکزينگهداشته اند، يکي از چندين عمارات دولتي که مظاهره کننده گان به تعقيب برخورد هاي قبلي که نه نفر کشته و سي و چهار نفر زخمي بجا گذاشت، کنترول آنرا بدست گرفتند. قواي ازبکستان بر هزاران مظاهره کننده در شهر شرقئ انديجان آتش گشوده و حد اقل يک نفر را به قتل رسانيده اند. مظاهره کنندگان ، چندين ساختمان دولتي را در تسلط خود درآورده و برخي از آنان خواستار استعفئ ريس جمهور اسلام کريموف شده اند. گزارش ميشود کريموف ، پس از زدو خوردي که در يک زندان در شهر انديجان رخ داده و باعث هلاکت حد اقل ۹ نفر شده و ۳۴ تن مجروح به جاه گذاشت ، راهئ آن شهر ميباشد. مقامات ميگويند خشونت بروز جمعه وقتي آغاز شد که شورشيان به قصد آزاد ساختن ۲۳ تجار پيشه اسلامئ که به اتهام تشکيل يک گروه تند رو اسلامي متهم هستند ، بر اين زندان هجوم آوردند. مقامات ازبکستان ميگويند قرار است با شورسيان درين زندان که حد اقل ۱۰ پوليس را گروگان گرفته و تقريبا ۲۰۰۰ زنداني را رها ساخته اند ، مذاکره نمايند. درعين حال ، اسرايل ، پس ازينکه محافظين امنيتي اش ، شخصي را که يک بم مصنوعي را در بيرون سفارت اسرايل در تاشکند ، پايتخت ازبکستان با خورد حمل ميکرد به قتل رسانيدند ، تدابير امنيتي را در سفارت هايش ، در سراسر جهان شدت داده است.

XS
SM
MD
LG