لینک های دسترسی

Breaking News

کورياي جنوبي به کورياي شمالي پيشنهاد جديد براي بازگشت بمذاکرات.


کورياي جنوبي آنچه را يک پيشنهاد جديد خيلي خوب ميخواند به کورياي شمالي اارئه خواهد کرد، در طورتي که آن کشور بمذاکرات حلع سلاح شش جانبه بازگردد.

مامورين کورياي جنوبي اين پيشنهاد را امروز در اولين جلسه بعد از ۱۰ ماه وقفه در قريه کي سانگ ارائه کردند ولي در مورد تفصيلي ندادند. کورياي شمالي در مورد تبصره ذروي پاسخي ادائه نکرد ولي خواستار کمک کود کيمياوي از جنوب شده گفت بکمک مواد غذائي نيز ضرورت دارد.

اين مذاکرات بعد ازان صورت گرفت که ايالات متحده و جاپان هشدار دادند اگر کورياي شمالي آزمايش ذروي را انجام دهد توبيخ خواهد شد. ستيڤن هدلي، مشاور امنيت ملي ايالات متحده بروز يکشنبه گفت يک آزمايش ذروي يک عمل جدي سرپيچي از اقدام که روي دست گرفته ميشود، خواند.

قبلاً رئيس حزب حاکمه جاپان گفت توکيو خواستار تعزيرات اقتصادي عليه کورياي شمالي خواهد شد در صورتي که آن کشور آزمايش را اجرا کند.

XS
SM
MD
LG