لینک های دسترسی

Breaking News

مجله نيوزويک بخاطر اشتباه در گزارش قرآن معذرت خواسته است.


مجله نيوزويک بخاطر اشتباهات احتمالي در گزارشي که ادعا ميکند تحقيق کنندگان در گوانتانموي کيوبا بر قرآن اهانت کرده اند، معذرت خواسته است. اما اين مجله گزارش را تکذيب نکرد. حکومت بش امروز گفت اين گزارش عواقب جدي اي داشت و به حيثيت ايالات متحده در خارج صدمه وارد کرده است. يک نطاق قصر سفيد گفت تعجب ميکند که نيوزويک چرا اين گزارش را تکذيب نميکند. در گزارش تاريخ نهم مي مجله نيوزويک گفته شده بود که محافظين امريکائي در گوانتانمو قران را در کمود انداخته بودند تا زندانيان مسلماني را که مورد استنطاق قرار داده بودند، عصباني بسازند. اين گزارش باعث احتجاجاتي در چندين کشور، بشمول پاکستان، هند، و افغانستان شد که در افغانستان حد اقل ۱۷ نفر کشته شدند. مجله نيوزويک در معذرت خود گفت يک منبع مطلع حکومت اين واقعه ادعا شده را گزارش داده بود. مجله حاکيست که منبع حکومت گفته بود واقعه توهين به قرآن را در يک گزارش قواي نظامي در مورد وريه نامناسب بمقابل زندانيان دران پايگاه خوانده بود. نيوزويک ميگويد اين منبع اکنون ميگويد که يقين ندارد آن واقعه را در آن گزارش خوانده باشد. وزارت دفاع با عصبانيت باين پوزش طلبي نيوزويک پاسخ داده و صدماتي را که آن گزارش وارد کرده بود مثال داد. قواي نظامي ايالات متحده ميگويد شواهد باورکردني وجود ندارد که نشان بدهد که از توهين به قرآن جهت مجبور ساختن مظنونين مسلمان به اقرار استفاده شده باشد.

XS
SM
MD
LG