لینک های دسترسی

Breaking News

وکلاي مدافع در محاکمه يوکوس انتظار دارند مؤکل شان گنهگار خوانده شود.


يک محکمه در روسيه به قرائت حکم خود در مورد ميخائيل خودورکوڤسکي، مؤسس شرکت نفتي يوکوس آغاز کرده و وکلاي مدافع او ميگويند چنين بنظر ميرسد که در قضيه گريز از ماليات و تقلب گنهگار خوانده خواهد شد. تا بحال قاضي استنتاج کرده که خودوروڤسکي چندين جرم را مرتکب گرديده است. يک حکم نهائي تا چند روز ديگر انتظار برده ميشود. اگر او در همه اتهامات گنهگار ثابت شود با ده سال زندان مواجه خواهد شد. مدعي العمومان ميگويند بدون در نظر داشت اينکه حکم محکمه چه خواهد بود، آنها در نظر دارند اتهامات تبادله پول نامشروع به مشروع را عليه او وارد خواهند کرد. اين سرمايه دار ۴۱ ساله اظهار بيگناهي کرده و استدلال ميکند که کرملين اين قضيه را دنبال ميکند که او را يک تهديد سياسي ميپندارد و همچنان ميخواهد کنترول شرکت عظيم نفت او را بدست بگيرد. بخشي از شرکت فعلاً تحت کنترول دولت است که بفروش رسيده تا بعض از ماليات يوکوس را بپردازد. ايالات متحده و ساير کشورها ميگويند اين قضيه اعتماد را بتعهد روسيه به بازار آزاد و حکمرواي قانون کاهش ميدهد.

XS
SM
MD
LG