لینک های دسترسی

Breaking News

پوليس افغانستان:مجرمين خانم ايتاليائي را در کابل اختطاف کرده اند.


پوليس افغانستان ميگويد يک دستۀ جانيان مسؤليت اختطاف يک کارمند ايتاليائي ادارۀ کمک بشري را ادعا کرده است. اين خانم ديروز توسط چهار مرد مسلح در کابل اختطاف شد. مقامات پوليس ميگويند آن دستۀ جانيان با مقامات تماس گرفته و اختطاف را ادعا کرده است. آنها ميگويند که دستۀ جانيان آزادي رهبر زنداني دسته و چند همدست او را مطالبه ميکند. مامورين افغاني ميگويند قواي امنيتي به جستجوي اين خانم ۳۲ ساله که براي ادارۀ بين المللي کي ير کار ميکند، ادامه ميدهند. در خدود ۲۰۰ زن بيوۀ افغان که ازين کارمند کمک ميگرفتند امروز در کابل براي مدت کوتاهي مظاهره کرده خواستار آزادي فوري او شدند. تا ماۀ اکتوبر سال گذشته کابل از بيم سبک عراق عاري بود ولي در ماۀ اکتوبر سه کارمند انتخابات ملل متحد توسط افراد مسلح اختطاف شدند. آنها يک ماه بعدتر بدون آسيبي آزاد گرديدند.

XS
SM
MD
LG