لینک های دسترسی

Breaking News

مشرف براي يک دور ديگر کانديد ميشود.


يک نطاق حکومت پاکستان ميگويد پرويز مشرف، رئيس جمهور بعد از ختم دوره اش در سال ۲۰۰۷ براي يک دور ديگر پنج ساله کانديد خواهد بود. شيخ رشيد احمد، وزير اطلاعات پاکستان اين موضوع را امروز اعلام نموده گفت پاکستان به رهبري او ضرورت دارد. او نگفت که آيا مشرف بحيث قوماندان عمومي اردو نيز بکار خود ادامه خواهد داد يانه. طرفداران مشرف در حال حاضر در پارلمان پاکستان اکثريت دارند و بصورت عموم محتمل بنظر ميرسيد که مشرف بعد از انتخابات عمومي سال ۲۰۰۷ بقدرت باقي ميماند. اما تا بحال ارادۀ خود را علناًَ بيان نکرده بود. جنرال مشرف در اکتوبر سال ۱۹۹۹ طي يک کودتاي بدون خونريزي قدرت راب دست گرفت و در ماۀ جون سال ۲۰۰۱ خود را رئيس جمهور اعلام کرد و در يک همه پرسي در ماۀ اپريل ۲۰۰۲ که ازان شديدال انتقاد شده بود، برنده گرديد. سال بعد تر او در پارلمان راي اعتماد گرفت.

XS
SM
MD
LG