لینک های دسترسی

Breaking News

رفسنجاني خواستار بهبود روابط ايران با ايالات متحده شد.


علي اکبر هاشمي رفسنجاني، کانديد رياست جمهوري ايران ميگويد ميخواهد روابط با ايالات متحده بهبود يابد ولي واشنگتن بايد در ترميم روابط شکسته قدم اول را بردارد.

رفسنجاني که از سال ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۷، رئيس جمهور ايران بود هفته گذشته اعلام کرد که در انتخابات رياست جمهوري تاريخ ۱۷ جون کانديد است. اين ملاي ۷۰ ساله طي مصاحبه با آژانس خبرگزاري رويتر گفت از پروگرام ذروي ايران هيچگاه منصرف نخواهد شد.

او گفت اين پروگرام از قوانين بين المللي پيروي ميکند. او همچنان گفت برا تضمين اينکه مقابله فعلي بين تهران و حکومات غربي رگي پروگرام ذروي ايران بمقابله نظامي با واشنگتن نيانجامد کار خوهد کرد.

ايالات متحده بعد از اشغال سفارت امرکيا در تهران در سال ۱۹۸۰ روابط دپلوماتيک خود را با ايران قطع کرد. در سال ۲۰۰۲، جورج بش، رئيس جمهور ايران را بخشي از محور خبيثي خواند که شامل کورياي شمالي و عراق است.

XS
SM
MD
LG