لینک های دسترسی

Breaking News

قصوري: حل معضله سياچين مذاکرات کشمير را تقويه ميکند.


خورشيد قصوري، وزير خارجه پاکستان ميگويد توافقي با هند روي يخچال مورد منازعه سياچين ميتواند عاقبت به حل اختلاف کشمير منجر گردد. قرار است دو جانب بتاريخ ۲۵ مي مذاکرات را روي وضع يخچال سياچين آغاز کنند.

خورشيد قصوري بخبرنگاران گفت توافقي روي يخچال اعتماد ايجاد نموده و در حل قضيه کشمير ممد واقع شده ميتواند. دهلي جديد و اسلام آباد، هردو ادعاي مالکيت اين يخچال را ميکنند که در ارتفاع ۶۳۰۰ متري قرار دارد.

سياچين مرتفع ترين ميدان جنگ جهان پنراشته ميشود که دران تعداد بيشتر وفيات عساکر از ناحيه سردي بوده تا جنگ. خورشيد قصوري گفت دو جانب صرف بيک اراده سياسي ضرورت دارند. او گفت در جريان مذاکرات دو وزير دفاع بايد همديگر را متقاعد سازند که بيم و بي تمايلي شان بجا نيست.

XS
SM
MD
LG