لینک های دسترسی

Breaking News

انان: رهبر ازبکستان تحقيقات بين المللي را رد ميکند.


کوفي انان، سرمنشي ملل ميگويد ازبکستان تقاضا براي تحقيقات بين المللي بر تصادمات مهلک هفته گذشته دران کشور آسياي مرکزي رد کرده است. کوفي انان ميگويد اسلام کريموف، رئيس جمهور ازبکستان ديشب طي يک صحبت تلفوني بوي گفت اوضاع در انديجان تحت کنترول است و جهت بعدالت کشانيدن مسؤلين خشونت از هرنوع وسله اي استفاده ميشود. دو گروه مدافع حقوق بشر ميگويند قواي امنيتي ازبکستان شايد در تصادمات با مظاهره کنندگان مخالف حکومت در انديجان و پخته آباد تا يک هزار نفر را کشته باشند. حکومت ازبکستان که افراطيون اسلامي را مسؤل خشونت ميخواند تعداد مقتولين را ۱۶۹ نفر خوانده است. جنرال جان ابي زيد، قوماندان قومانداني مرکزي ايالات متحده بخبرنگاران گفت که ايالات متحده خيلي محتاط بوده و از زمان ناآرامي ها ببعد عمليات را از پايگاه هوائي ازبکستان کاهش داده است. ازين پايگاه براي عمليات تقويتي عليه طالبان در افغانستان استفاده ميشد.

XS
SM
MD
LG