لینک های دسترسی

Breaking News

تقاضاي اعتراض کنندگان ازبک براي رهائي رهبر شان


صدها نفر در جاده هاي ازبکستان برامده و تقاضاي رهايي رهبراسلامي خود اعلام کرده را نموده اند بختيار رحيموف در نزدکي سرحد قرغزستان بعدازان توقيف گرديد که پيروانش براي يک مدت کوتاهي کنترول شهرک ( کره صوف ) را طي يک قيام ناکام مسلمانان در هفته گذشته بدست گرفتند درعين زمان ديپلوماتهاي غربي برهبري اتحاديه اروپا و ملل متحد فشار خودرا بر اسلام کريموف رئيس جمهور ازبکستان بيشتر ساخته اند تا محاکمه آزاد را در مورد تصادمات اخير در انديجان که يک تعداد زياد مردم در اثر ان کشته شدند ، اجازه بدهد سازمان هاي امنيت و همکار در اروپا امروز شنبه ، از رد نمودن تاشکند در باره تحقيقات برهبري ملل متحد، ابراز نگراني عميق کردند شاهدان گروههاي مدافع حقوق بشر ميگويند که فعالين احزاب مخالف ازبک اظهار کرده اند که درين سرکوبي تا ۱۰۰۰نفر کشته شده است اما تاشکند تعداد تلفات جاني را ۱۶۹ نفر قلمداد ميکند

XS
SM
MD
LG