لینک های دسترسی

مسدود نمودن مساجد سني ها در بغداد از جانب ملاهاي سني


مساجد سني ها امروز شنبه ، با اعتراض به تشدد هاي فرقوي امروز در پايتخت عراق مسدود ميباشد ملاهاي سني مذهب دستور مسدود نمودن مساجد را براي اعتراض در مورد انچه که قتل عمدي بعضي از واعظين انها از جانب تندروان شيعيه خواند شده است صادر کرده اند . تندروان اين اتهامات را رد ميکنند در عين زمان ابراهيم الجعفري ، صدراعظم عراق سفرش را به ترکيه کشور همجوار عراق زودتر از وقت معينه به پايان رسانيد الجعفري روي موضوعات بسيار وسيع با رجب طيب اردکان صدراعظم ترکيه و ديگر مامورين عالي رتبه انکشور مذاکراتي را انجام داد ترکيه در مورد جدائي طلبان کرد در شمال عراق نگران است و ابراهيم الجعفري تعهد نمود که عراق به هيچ گروهي اجازه نخواهد داد تا به ترکيه صدمه بزنند وي همچنان گفت کرکوک به انعکاس دادن تشکيلات متنوع در عراق ادامه داده و بحيث بخشي از يک عراق متحد باقي خواهد ماند اردگان از جانب خود اظهار کرد که ترکيه خواستار انست تا عراق بحيث انچه که وي سرزمين تربيه دهشت افگنان خواند ، مورد استفاده قرار نگيرد

XS
SM
MD
LG