لینک های دسترسی

تحقیقات ايالات متحده در مورد عکس هاي |صدام حسين در زندان


ايالات متحده ميگويد در مورد اينکه چگونه عکس هاي صدام حسين رهبر سابق عراق در توقيف امريکا به مطبوعات رسيده است روزنامه « ده سَن » چاپ رلندن يک عکس صدام را از عقب سيم هاي خاردار طبع نموده است اين روزنامه تصاوير علي حسن المجيد را که به «مجيد کيمياوي » شهرت دارد و همچنان هُدا صالح مهدي َامش ، مشهور به خانم انترکس را که در توقيف است چاپ کرده است بروز جمعه روزنامه « ده سَن » و « ده نيويارک پوست » که هردو ملکيت روپرت مرداخ ميباشند عکس هاي صدام حسين را بشمول يک عکس اورا تنها با زير پوشي بچاپ رسانيد وزارت دفاع امريکا ميگويد که برداشتن اين عکس ها تخطي از سياست امريکا و احتمالا تخطي از کانوشن ژنيو روي معامله با زندانيان ميباشد روزنامه « ده سن » اين تصاوير را از يک منبع اردوي ايالات متحده بدست اورده است يکي از وکلاي قانوني صدام سوال کرد که چرا رهبر مخلوع عراق از اواخر سال ۲۰۰۳ به اين طرف بدون اتهام در توقيف نگهداشته شده است . وي گفت که هيات وکلاي مدافع صدام حسين در نظر دارند که در مورد اين عکس ها اقدام قانوني کرده و طلب جبران خساره نمايند

XS
SM
MD
LG