لینک های دسترسی

مواصلت ايريل شارون به ايالات متحده


ايرييل شارون صدراعظم اسرائيل در امريکاست تا حمايت گروههاي يهودي را براي طرح خروج از باريکه غزه ، بدست اورد شارون يک سلسله ملاقهارا در نيويارک انجام داده وبروز سه شنبه به يک گروه مشهور تبليغاتي موسوم به کميته امور عامه امريکايي هاي اسرائيلي الاصل خطابه ايرا ايراد خواهد کرد و هيچگونه مذاکره اي با مقامات ايالات متحده مدنظر نيست هنگام پرواز به جانب نيويارک شارون گفت که وي نميخواهد که طرح خروج را از اواسط آگست به تاخير بياندازد با وجود گزارشهاي که روساي اردوي وي ميخواهند بخاطر حملات اخير فلسطينيان بر ساکنين يهودي در غزه ، خواستار تاخير خروج اسرائيل گرديده اند محمود عباس صدراعظم فلسطنيان بدعوت رئيس جمهور بش ، در اواخر هفته به واشنگتن مواصلت خواهد کرد . محمود عباس ميگويد که وي هنگام ملاقاتش بروز پنجشنبه با رئيس جمهور روي حمايت سياسي و اقتصادي تاکيد بعمل خواهد اورد

XS
SM
MD
LG