لینک های دسترسی

Breaking News

کارمند رضا کار ايتالوي  در کابل زنده است


مقامات افغان ميگويند که کارمند رضا کار ايتالوي که در کابل اختطاف گرديده بود زنده و سالم است و براي رهائي او حکومت با اختطاف کنندگان در تماس است.

لطف الله مشعل ، نطاق وزارت داخله نگفت که او چگونه ميداند که کلمنتا کنتوني هنوز زنده است. او هويت اختطاف کنندگان را افشا ننمود.

سخنان لطف الله مشعل وقتي منتشر ميگردد که رسانه هاي خبري خارجي به نقل قول از اختطاف کنندگان دو روز قبل گفته بودند چون حکومت افغانستان به تقاضاي انها پاسخ نداد خانم کانتونيو را کشته اند . آنشخص بعدا از گفته اش انکار نموده گفت که کنتونيو هنوز زنده است مقامات افغاني معتقد اند که يک گروه جنايتکار کارمند موسسه کاير انترنشنل را روز دوشنبه گذشته اختطاف نموده اند

XS
SM
MD
LG