لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس  جمهور  بُش  و حامد کرزي  رئيس  جمهور  افغانستان   روز دو شنبه  در يک  کنفرانس  مطبوعاتي شرکت  نمودند.


رئيس جمهور بُش و حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان روز دو شنبه در يک کنفرانس مطبوعاتي بر اهميت شراکت شتراتيژيک و نقش اين شراکت در تامين امنيت و ثبات در افغانستان تاکيد نمودند. اينک نقاط عمدۀ اين کنفرانس مشترک مطبوعاتي را عبد الوهاب هادي تقديم ميدارد

XS
SM
MD
LG