لینک های دسترسی

Breaking News

سروي: شرق ميانه نسبت به سال ۲۰۰۴ مصونتر است.


يکي از نهادهاي عمدۀ تحقيقاتي جهان ميگويد شرق ميانه قسماً بخاطر پاليسي ايالات متحده که ديموکراسي را در منطقه ترويج ميکند، نسبت بيک سال قبل مصونتر است. اما اين نهاد بين المللي که مقر آن در لندن است همچنان ميگويد دهشت افگنان القاعده به استفاده از موجوديت ايالات متحده در عراق جهت استخدام در يک قسمت زياد جهان اسلام، ادامه ميدهد. انستيتوت بين المللي مطالعات استراتژيک در سروي سالانۀ خود از پيشرفت در راۀ حل منازعۀ اسرائيل و فلسطينيان، انتخابات چندين حزبي در مصر و قيام مردمي عليۀ سوريه در لبنان ستايش کرده است. اين نهاد پاليسي ايالات متحده را در تشويق اصلاحات سياسي در سراسر منطقه نسبتاً مؤثر خوانده است. گزارش مرگ ياسر عرفات را در نومبر سال ۲۰۰۴ نقطۀ عطف در کوشش براي خاتمه بخشيدن باختلاف اسرائيل و فلسطينيان خوانده است. گزارش همچنان استفادۀ جورج بش، رئيس جمهور را نفوذ ايالات متحده جهت کشانيدن دو جانب بمذاکره خاطر نشان ميسازد.

XS
SM
MD
LG