لینک های دسترسی

اردوي افغان دو طالب مظنون را کشته و ۱۱ تن ديگر را دستگير کرده است.


مامورين حکومت افغانستان ميگويند اردوي آن کشور طي حمله اي در مناطق صعب العبور جنوب شرقي دو طالب مظنون را کشته و ۱۱ تن ديگر را بشمول يک قوماندان عمده دستگير کرده است. يک نطاق وزارت دفاع ميگويد دستگير شدگان شامل ملا عبدالباري، يک قومادنان طالبان ميباشد. يک خبرنگار صداي امريکا در محل ميگويد اين طالبان مظنون در ولايت ارزگان که يک مرکز شور طالبان است، دستگير شده اند. قواي ائتلاف و عساکر افغان سه عمليات جداگانه را بمنظور محو تندرواني براه انداخته که در هفته هاي اخير حملات شان را عليۀ عساکر ايالات متحده و افغان تشديد کرده اند. منحيث بخشي ازين عمليات دو شورشي در منطقۀ ده راوود وقتي کشته شدند که بر عساکر ايالات متحده که در منطقه گزمه ميکردند حمله نمودند.

XS
SM
MD
LG