لینک های دسترسی

Breaking News

ناتو در مورد سرکوبي ها به ازبکستان هشدار ميدهد.


ناتو به ازبکستان هشدار داده است که علائق آن کشور با آن اتحاديۀ امنيتي به تعهدش بحقوق اساسي بشري متکي خواهد بود. يک بيانيۀ ناتو که امروز در بروکسل صادر شد استفادۀ گزارش داده شده از قوۀ بيحد را عليۀ احتجاج کنندگان محکوم کرده و از تقاضاي ملل متحد براي تحقيقات مستقل پشتيباني کرده است. شاهدان عيني، گروه هاي مدافع حقوق بشر و فعالين گروه هاي مخالف حکومت ازبکستان ميگويند سرکوبي در بخش هاي شرقي کشور تا يک هزار نفر را بقتل رسانيده است. اما تاشکند تعداد تلفات را ۱۶۹ نفر خوانده که ۳۲ تن آنها عساکر حکومتي بود. همچنان امروز گروۀ مراقب حقوق بشر خواستار آزادي سيد جهان زين العابدينوف يک تن از فعالين برجستۀ مدافع حقوق بشر ازبکستان شد که به تعقيب تصادمات زنداني شده است. در عين زمان، چين امروز پشتيباني خود را از حکومت اسلام کريموف رئيس جمهور ازبکستان اعلام نموده گفت آنچه دران کشور اتفاق افتاد يک موضوع داخلي بود. اسلام کريموف بروز چهارشنبه از بيجنگ ديدن ميکند.

XS
SM
MD
LG