لینک های دسترسی

مشرف:هند برهبران جدائي طلب کشمير اجازه ميدهد از پاکستان ديدن کنند.


پرويز مشرف، رئيس جمهور پاکستان ميگويد هند برهبران اتحاديۀ سياسي عمدۀ جدائي طلبان کشمير اجازه خواهد داد تا جهت مذاکره روي سرنوشت منطقۀ مورد منازعه به پاکستان مسافرت کنند. پاکستان از اتحاديۀ تقريباً ۲۵ گروۀ جدائي طلبان که به کنفرانس تمام اخزاب حريت ياد ميشود تا بتاريخ دوم جون از پاکستان ديدن کنند. هند در گذشته از اعطاي اجازه برهبران حريت جهت ديدار از پاکستان خودداري کرده ميگفت که منازعۀ کشمير يک موضوع داخلي هند است. اما جنرال مشرف طي مصاحبه با روزنامۀ ديلي که امروز منتشر شد از پيشرفت قابل ملاحظه اي صحبت کرده ميگويد من موهن سنگه صدراعظم هند برهبران حريت اجازه داده تا به پاکستان مسافرت کنند. او گفت وقتي آنها اول با پاکستان و بعداً با هند مذاکره کنند يک ترتيبات سه جانبه تشکيل خواهد شد. دهلي جديد تا بحال درين مورد چيزي نگفته است. جنرال مشرف ماۀ گذشته در جريان سفر بدهلي جديد با رهبران جدائي طلب ملاقات کرده بود.

XS
SM
MD
LG