لینک های دسترسی

اصلاح طلبان ايران اجازه يافتند تا در انتخابات رياست جمهوري کانديد شوند.


شوراي محافظه کار نگهبان ايران موافقه نموده تا به دو کانديد اصلاح طلب اجازه بدهد در انتخابات رياست جمهوري تاريخ ۱۷ جون اشتراک کنند. شورا در آغاز آنها را فاقد شرايط خوانده بود. وسايل نشراتي دولتي ايران ميگويند شوراي نگهبان امروز به آيت الله علي خامنه اي، رهبر روحاني ايران نامه اي فرستاده و از تصميم خود مبني بر قبولي کانديداي مصطفي معين، وزير سابق تعليم و تربيه و محسن مهرعلي زاده، معاون سابق رياست جمهوري براي ورزش به او اطلاع داده است. بعد ازانکه حزب عمدۀ اصلاح طلب تهديد کرد که بخاطر منع کانديدان مربوط حزب توسط شوراي نگهبان با انتخابات مقاطعه خواهد کرد، آيت الله خامنه اي به آن شوراي ۱۲ عضوي هدايت داده بود تا تصميم اولي خود را مورد غور مجدد قرار دهد. اين نهاد غير انتخابي مشتمل بر ملاها و قضات که از انتخابات نظارت ميکند بروز يکشنبه همۀ کانديدان باستثناي شش نفر رد کرده بود. سال گذشته محافظه کاران بعد ازان کنترول پارلمان ايران را بدست گرفتند که شوراي نگهبان بيش از ۲۴۰۰ کانديد اصلاح طلب، بشمول ۸۰ وکيل برحال شورا را رد کرد.

XS
SM
MD
LG