لینک های دسترسی

Breaking News

دپلومات ها: سازمان تجارت جهاني مذاکرات را با ايران آغاز ميکند.


دپلومات ها در ژنيو ميگويند سازمان تجارت جهاني موافقه نموده تا مذاکرات را با ايران روي عضويت آن کشور آغاز کند. دپلومات ها ميگويند اين تصميم بعد ازان اتخاذ شد که ايالات متحده مخالفت ديرينۀ خود را بعضويت ايران ترک کرد. بروز چهارشنبه، ايران موافقه کرد تا توقف عمليۀ غني سازي يورانيم را تا وقتي ادامه بدهد که از اتحاديۀ اروپائي در مورد حل و فصل مقابله روي پروگرام ذروي آن کشور پيشنهاد جديدي دريافت کند. اين توافق بعد از مذاکرات در ژنيو بين ايران و مقامات برتانيه، فرانسه و آلمان بدست آمد. ايالات متحده که براي سالها مانع عضويت ايران ميشد تهران را بکوشش جهت بدست آوردن اسلحۀ ذروي متهم ميکند. ايران ميگويد پروگرام ذروي آن کشور براي توليد برق طرح گرديده است.

XS
SM
MD
LG