لینک های دسترسی

Breaking News

عباس و بش امروز ملاقات ميکنند


محمود عباس ، رئيس ادارۀ فلسطين هم اکنون در قصر سفيد با جورج بش ، رئيس جمهور ملاقات ميکند تا در مورد عمليۀ صلح شرق ميانه صحبت کند.

انتظار ميرود محمود عباس از جورج بش خواستار شود پشتيباني خود را از پلان صلح شرق ميانه که به مسير صلح مسماست يکبار ديگر تائيد نمايد. او همچنان احتمال دارد تقاضا کند که ايالات متحده کمک خود را مستقيماً به ادارۀ فلسطين بدهد.

دو رهبر به تعقيب مذاکرات شان يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک را داير خواهند کرد و متعاقباً در ضيافت کاري نان چاشت را در قصر سفيد صرف خواهد نمود.

بروز چهارشنبه ، نطاق قصر سفيد گفت جورج بش معتقد است که "مسير صلحَ" بهترين پلان براي تحقق يافتن رؤياي دو دولت اسرائيل و فلسطين است که بطور مسالمت آميز پهلوي هم بسر برند.

محمود عباس درين مورد اظها ر نگراني کرده که ادامۀ اعمار مسکونه ها توسط اسرائيل در کرانۀ غربي رود اردن و اعمار ديوار جنجال برانگيز باين پلان صدمه وارد ميکند.

XS
SM
MD
LG