لینک های دسترسی

Breaking News

زلمي خليل زاد ، سفير امريکا در افغانستان ، در مورد پيشرفت نايل آمده در افغانستان


سفير ايالات متحده در افغانستان که دوره ماموريتش در آنکشور پايان يافته است ميگويد افغانستان در ظرف يک ونيم سال گذشته به پيشرفت هاي زيادي نايل آمده است ، اما هنوز هم با چالش هايي روبرو ميباشد.

زلمي خليل زاد روي اين تحولات با صداي امريکا صحبت مينمود. وي ميگويد افغانستان اولين ر ئيس جمهور انتخابي دارد و اکثر جنگ سالاران و مليشا ها را خلع سلاح نموده است. وي اضافه نمود که اردوي ملي افغانستان بيک نيروي ۲۵ هزار نفري ارتقا يافته است.

وي همچنان اظهار داشت ، عمليه هايي که در ساير کشور ها احتمالأ دهه ها و يا قرنها را در برميگيرد ، در افغانستان در مدت کوتاهي صورت گرفته است. اما سفير کبير خليل زاد تأکيد نمود که افغانستان در رابطه با تجارت ترياک هنوز با مشکلات روبروست.

وي اضافه نمود اميدوار است که هزاران تن از جنگجويان طالبان از پروگرام عفو عمومي سال آينده استفاده نموده و در بازسازي افغانستان بپيوندند. آقاي خليل زاد بحيث سفير جديد ايالات متحده در عراق تعيين شده است.

XS
SM
MD
LG