لینک های دسترسی

بش يک دپلومات مسلکي را بحيث سفير افغانستان تعيين کرده است.


جورج بش رئيس جمهور ، يک دپلومات مسلکي را بحيث سفير جديد ايالات متحده به افغانستان تعيين کرده است. رانلد نومن ، فعلاً بحيث قنسول سياسي و نظامي در عراق خدمت ميکند. اگر مجلس سناي ايالات متحده رانلد نومن را منظور کند جانشين زلمي خليل زاد خواهد شد که رئيس جمهور بحيث سفير جديد ايالات متحده در عراق تعيين نموده است.

زلمي خليل زاد ، يک امريکائي افغان الاصل از نومبر سال ۲۰۰۳ باينطرف سفير ايالات متحده در کابل بود و در عمليۀ انتقالي نقش خيلي متنفذي را بازي کرده است.

قصر سفيد ميگويد نومن در گذشته سفير الجزاير و در منامۀ بحرين شارژدافير بود.

XS
SM
MD
LG