لینک های دسترسی

Breaking News

دو حمله عليۀ قواي حافظ صلح تحت رهبري ناتو هفت نفر را مجروح ساخت.


دو حمله در کابل که هدف آن قواي حافظ صلح تحت رهبري ناتو بود هفت نفر ملکي را مجروح ساخت. انفجار اولي بعد از نيمه شب مقر قواي امنيتي ناتو را در کابل تکان داد. يک نطاق قواي تحت رهبري ناتو گفت يک راکت بر مقر قواي بين المللي مساعدت امنيتي در کابل شليک شده بود و در نزديک بارک ها اصابت کرد ولي تلفات و جراحاتي را سبب نگرديد. در حملۀ دومي بمي که در کنار جادۀ عمده در شرق کابل در يک بايسکل جا داده شده بود وقتي از دور منفجر ساخته شد که يک موتر عساکر حافظ صلح تحت رهبري ناتو عبور ميکرد. هيچ يک از اعضاي قواي حافظ صلح مجروح نشد ولي چهار نفر در داخل يک تکسي که از ان نقطه عبور ميکرد و سه رهگذر مجروح شدند. در ولايت نيمروز روز قبل حد اقل پنج نفر ملکي وقتي کشته شدند که ميني بس حامل شان بر يک ماين اصابت کرد. کسي مسؤليت اين حملات را ادعا نکرده است.

XS
SM
MD
LG