لینک های دسترسی

Breaking News

عفو بين المللي: زنان افغانستان هنوز هم با سؤ رفتار مداوم مقابل اند.


يک سازمان عمدۀ مدافع حقوق بشر ميگويد، سه سال بعد از سقوط حکومت طالبان زنان افغانستان هنوز هم به سؤ رفتار گسترده معروض هستند. يک گزارش تازۀ سازمان عفو بين المللي که مقر آن در لندن است ميگويد زنان افغانستان بطور روزمره با خطر تجاوز جنسي، اختطاف و ازدواج هاي اجباري مواجه بوده و در فيصلۀ منازعات و قرضداري منحيث دارائي تبادله ميشوند. گزارش حاکيست که بعضي از زنان بخاطر تخلفات تصوري زنداني و حتي کشته ميشوند. اين گروۀ مدافع حقوق بشر ميگويد اعضاي مرد فاميل ها مرتکبين عمدۀ خشونت ها عليۀ زنان در افغانستان اند. اما گفته ميشود نهادهاي رسمي چون سيستم قضائي و پوليس از معيارهاي عنعنوي اي حمايت ميکنند که براي محروم ساختن زنان از حقوق اساسي شان مورد استفاده قرار ميگيرد. سازمان عفو بين المللي از حکومت افغانستان و جامعۀ بين المللي تقاضا ميکند تا در قسمت حفاظت زنان و دختران افغانستان اقدامات بيشتر کنند.

XS
SM
MD
LG