لینک های دسترسی

Breaking News

احتمال دارد حکومت جديدي در فرانسه تشکيل شود.


ژاک شيرک، رئيس جمهور فرانسه شام سه شنبه خطاب به ملت فرانسه بيانيه ايراد کرده و در مورد اقداماتي صحبت خواهد کرد که به تعقيب رد قانون اساسي اتحاديۀ اروپائي توسط مردم فرانسه اتخاذ خواهد کرد. چنين فکر ميشد که احتمال دارد ژان پير رفرن، صدراعظم فرانسه به تعقيب همه پرسي که قانون اساسي با ۵۵ بمقابل ۴۵ فيصد آرا استعفي بدهد. ژاک شيرک، رئيس جمهور امروز با دومينيک دُ ڤيل پن، وزير داخله ملاقات کرد. توقع ميرفت وي از ڤيلپن تقاضا کند حکومت جديدي را تشکيل دهد. همه پرسي ديروزي سرنوشت قانون اساسي را مغشوش ساخت. براي اينکه اين قانون اساسي تعميل شود، هريک از ۲۵ عضو اتحاديۀ اروپائي بايد آنرا تصويب کنند. تا بحال نه کشور آنرا تصويب کرده اند ولي اکثر کشورها تابحال روي آن راي گيري نکرده اند. همه پرسي آينده را هالند برپا ميکند. توني بلير، صدراعظم برتانيه قبلاً گفت براي برتانيه هنوز زود است تصميم بگيرد که آيا روي اين معاهده همه پرسي اي داير کند يانه.

XS
SM
MD
LG