لینک های دسترسی

Breaking News

بلاک پسر صدراعظم فقيد لبنان در انتخابات پارلماني در بيروت برنده شد.


يک بلاک سياسي تحت رهبري پسر رفيق حريري، صدراعظم فقيد لبنان در انتخابات پارلماني روز يکشنبه در بيروت پيروز شده است. نتايج رسمي که امروز اعلام شد نشان ميدهد بلاک مخالف سوريۀ سعد حريري همۀ ۱۹ کرسي بيروت را در پارلمان ۱۲۸ عضوي حاصل کرده است. براي نه کرسي کانديد رقيب وجود نداشت. ساير مناطق طي سه يکشنبۀ آينده راي خواهند داد. مفسرين ميگويند پيروزي بزرگ سعد حريري منحيث احترام به پدر فقيدش که در ماۀ فبروري طي يک بم گزاري در يک موتر کشته شد، پنداشته ميشود. قواي مخالف حکومت در لبنان عمال طرفدار سوريه را مسؤل قتل حريري ميدانند. قتل رفيق حريري بر فشار بين المللي جهت خروج عساکر سوريه از لبنان منجر شد. انتخابات ديروزي اولين انتخابات آزاد طي سال گذشته در لبنان تحت سلطۀ سوريه بود. اما تعداد راي دهندگان کم بود و صرف ثلث اشخاص واجد شرايط راي دادند. چنين اظهار عقيده ميشود که بسياري از مسيحيان، بمنظور احتجاج عليۀ قانون انتخابات که بطرفداري از مسلمانان ميخوانند، با انتخابات مقاطعه کردند.

XS
SM
MD
LG