لینک های دسترسی

Breaking News

ادڤاني، رهبر حزب مخالف هند در اسلام آباد مذاکره کرد.


لال کرشنا ادڤاني، رهبر حزب عمدۀ مخالف حکومت هند در اسلام آباد با پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان ملاقات کرد تا روي عمليۀ صلح جاري بين دو کشور رقيب دارندۀ اسلحۀ ذروي مباحثه کند. ادڤاني متعاقباً بخبرنگاران گفت مذاکرات آنها مباحثات جاري را تقويه ميکند. او اظهار داشت که جنرال مشرف بوي گفت که عمليۀ صلح ديگر بدو حکومت مقيد نبوده بلکه مردمان دو کشور آن را بعهده گرفته اند. قبلاً ادڤاني با شوکت عزيز صدراعظم پاکستان ملاقات کرده بوي گفت که در مورد عمليۀ صلح با هند يک توافق وسيع وجود دارد و حکومت هند از پشتيباني کامل حزب او بهره مند ميباشد. شوکت عزيز گفت اميدوار است بازديد او براي حل و فصل همۀ منازعات باقي مانده، بشمول موضوع جمو و کشمير نيروي محرکه گردد. لال کرشنا ادڤاني، رئيس حزب بهارتيا جنتاست و بسياري پاکستاني ها روش هاي جنگ طلبانۀ او را علت سقوط مذاکرات صلح بين حکومت حزب او و پاکستان در سال ۲۰۰۱ ميدانند.

XS
SM
MD
LG