لینک های دسترسی

ملل متحد بعد از حمله که منجر بقتل دو کارمند شد، عمليات ماين پاکي را در جنوب افغانستان تعليق کرد.


ملل متحد بعد از يک حمله بر يک هيئت ماپن پاکي که باعث قتل دو نفر و جراحات پنج تن ديگر شد، عمليات ماين پاکي را در جنوب افغانستان ملتوي ساخت. بيانيۀ ملل متحد حاکيست که عمليۀ ماين پاکي در شاهراۀ قندهار هرات براي مدت نامعلومي ملتوي شده است. حمله بروز چهارشنبه در نزديک شهر گرشک، در امتداد شاهراه رخ داد. وقتي هيئت ماين پاکي از فراز يک پل عبور ميکرد بمي منفجر شد. بيانيۀ ملل متحد مشعر است که ماين پاک ها هر روز بمنظور خدمت بهموطنان شان خطر مرگ را قبول ميکنند و نبايد هدف حمله قرار گيرند. شورشيان طالب و ساير تندروان مخالف حکومت حامر کرزي رئيس جمهور که از پشتيباني ايالات متحده بهره مند است بعد از آرامش نسبي زمستان فعالتر شده اند.

XS
SM
MD
LG