لینک های دسترسی

Breaking News

ازبکستان تقاضا براي تحقيقات بين المللي در کشتار اهالي را رد کرد.


ازبکستان تقاضاي مجمع بين الشوراهاي ناتو را براي تحقيقات بين المللي در خشونت هاي اخير بين قواي امنيتي و احتجاج کنندگان در انديجان، رد کرده است. وزارت خارجه در تاشکند ميگويد جانب ازبکستان دليل را براي تاسيس يک کميسيون بين المللي جهت تحقيق در مورد وقايع در انديجان نمي بيند. مامورين وزارت خارجۀ ازبکستان ميگويند پارلمان آن کشور کميسيون خود را تاسيس کرده و همۀ معلومات لازمه را به سازمان هاي بين المللي، بشمول ناتو ميفرستد. ياپ دي هوپ سکفر، منشي عمومي ناتو استعمال گزارش داده شدۀ قوۀ مفرط را توسط عساکر ازبکستان محکوم کرده و اعضاي پارلمان کشورهاي عضو ناتو از کشورهاي عضو تقاضا کردند که کمک نظامي را به ازبکستان متوقف سازند مگر اينکه چنين تحقيقاتي صورت گيرد. شاهدان عيني و گروه هاي مخالف حکومت ازبکستان ميگويند تا دران سرکوبي تا يک هزار نفر کشته شدند. حکومت ازبکستان ميگويد صرف ۱۷۳ نفر کشته شده اند.

XS
SM
MD
LG