لینک های دسترسی

قوماندان مليشياي طرفدار حکومت افغانستان در انفجار بم کنار جاده کشته شد


مامورين در افغانستان ميگويند يک قوماندان مليشياي طرفدار حکومت در انفجار بم کنار جاده کشته شد و شورشيان طالب مسؤل آن قلمداد شده اند. مامورين ميگويند اين قوماندان امروز وقتي کشته شد که موترش در ولايت هلمند هدف انفجار بم قرار گرفت. آژانس خبرگزاري رويتر مقتئل را شادي خان قوماندان امنيۀ سابق ديشو معرفي کرده است. چند ساعت قبل ازان يک مامور حکومت در ولايت زابل در يک حملۀ ناگهاني کشته شد. در هفته هاي اخير، به تعقيب آرامش نسبي زمستان حملات بر قواي امنيتي و عساکر ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده افزايش يافته است. جنگجويان طالب از وقتي که قواي تحت رهبري ايالات متحده حکومت افراطي آن گروه را در قبال حملات ۱۱ سپتمبر بر ايالات متحده، از قدرت برانداخت/ شورشي را براه انداخته اند.

XS
SM
MD
LG