لینک های دسترسی

Breaking News

يک دپلومات ارشد امريکا از دارفر سودان ديدن کرد


رابرت زولک، معاون وزارت خارجۀ ايالات متحده بمنطقۀ جنگ زدۀ دارفُر سودان سفر کرده تا امنيت و بحران بشري اي را ارزيابي کند که منطقه را فلج ساخته است. رابرت زولک بمجرد مواصلت با رئيس هيئت اتحاديۀ افريقائي در سودان ملاقات کرد. اين دو شخصيت هر دو موافقه کردند که وضع امنيتي بطور غير قابل قبولي ضعيف است و گفتند بعساکر بيشتر حافظ صلح ضرورت است تا در قسمت اعادۀ آرامش کمک کند. اين دپلومات ايالات متحده همچنان بعدتر با مامورين حکومت سودان ملاقات کرد. او از حکومت سودان ميخواهد تا در قسمت متوقف ساختن مليشاهائي اقدامات بيشتر نمايد که بخشونت و تجاوز جنسي عليۀ اهالي متهم هستند. همچنان امروز رابرت زولک از کمپ هاي بيجا شدگان ديدن خواهد کرد. بيش از دو سال خشونت بين قواي مليشياي عرب طرفدار حکومت و گروه هاي شورشيان باعث قتل ده ها هزار نفر و بيجا شدن بيش از دو مليون تن ديگر گرديده است.

XS
SM
MD
LG