لینک های دسترسی

دو عسکر ایالات متحده در افغانستان کشته شد


مامورین ایالات متحده د رافغانستان میگویند که در یک حمله بم در جاده ای در جنوب شرق افغانستان دو عسکر امریکایی کشته شده ویکنفر زخمی گردیده است اردوی ایالات متحده میگوید که عساکر در یک کاروان موتر ها در ولایت پکتیکا در نزدیکی سرحد پاکستان هنگامی کشته شند که موتر شان با یک ماده منفجره بروز جمعه اصابت کرد . اردو میگوید که ترجمان افغان درین انفجار زخمی شده است حمله بم روز جمعه چند روز بعد از تشدد خونبار در افغانستان صورت میگیرد که شورشیان طالب مسوول ان خوانده شده اند مامورین میگویند که قوماندان امنیه ولسوالی دیشو بروز جمعه توسط انفجار یک بم در جاده ای کشته شد. یک مامور حکومت در یک حمله در ولایت زابل به هلاکت رسید جنگجویان طالب از زمانیکه قوای برهبری ایالات متحده تندروان را بعد از حملات یازدهم سبتمبر سال دوهزار یک برکنار نمودند شورشهای را براه میاندازند

XS
SM
MD
LG