لینک های دسترسی

تندروان مظنون  اسلامي   يک کار مند افغان را که در امور آمادگي اولين انتخابات پارلماني بعد از سقوط طالبان حصه داشت، کشته اند


مقامات افغانستان ميگويند اين شخص شام روز جمعه در تيرين کوت ولايت اروزگان توسط يک گروه طالبان مظنون کشته شد. اين حادثۀ قتل وقتي صورت گرفت که مقامات افغاني از ثبت نام بيشتر از دو هزارو هشتصد نفر در انتخابات پارلماني خبر داده ميشود. چندين صد زن نيز در جملۀ کانديدان هستند که ميخواهند در ولسي جرگۀ ۲۴۹ عضوي سهيم گردند راي دهي در انتخابات قرار است به روزهژدهم سپتمبر دائر گردد.

XS
SM
MD
LG