لینک های دسترسی

Breaking News

سفر دانلد رمزفلد وزير دفاع امريکا به تايلند


دانلد رمزفلد وزير دفاع امريکا بعد از اشتراک در کنفرانس اَمنيت آسيائي در سنگاپور، جهت ملاقات با مقامات عاليرتبهٌ تايلند، وارد آنکشور گرديد. رمزفيلد به روز يک شنبه به آنکشور رسيد و قرار است امروز با (تاکسين شيناواترا) صدراعظم تايلند ملاقات رسمي نمايد. در کنفرانس روز شنبه در سنگاپور، دانلد رمزفلد نگراني خود را در مورد توسعه قواي نظامي چين ابراز نموده گفت، اين حرکت مي تواند توازن امنيت را در آسيا تهديد نمايد. وي به وزراي دفاع بيست ويک کشور گفت، چين سومين بودجه عظيم نظامي را در جهان دارا ميباشد، وي علاوه نمود که چنين معلوم ميشود که چين قواي راکتي خود را وسعت مي بخشد، با وجود اينکه از طرف هيچ کشوري تهديد نمي گردد. دانلد رمزفلد همچنان گفت تلاش کورياي شمالي جهت داشتن اسلحهُ ذروي، امنيت منطقه را به خطر مواجه ميسازد، و چين رول عمده در قسمت برگشت (پيونگ يانگ) به ميز مذاکرات بازي کرده ميتواند.

XS
SM
MD
LG