لینک های دسترسی

Breaking News

دستگيري رهبر مظنون يک باند جنايکار در افغانستان


مقامات افغان رهبر مظنون يک حلقه از باند جنايتکاراني را دتسگير کرده اند که کمي بعد از سقوط رژيم طالبان در ۲۰۰۱، چهار روزنامه نگاررا به قتل رسانيداند مقامت ميگويند اين شخص که ,زار جان حوانده شده ، شام شنبه در ناحيه شرقي سروبي با چهار عضو ديگر پس از يک تير اندازي متقابل با پليس کشته شدند . ظاهر جان مظنون به قتل يک خبرنگار و فلمبردار آستراليائي بنام هاري برتون ، ماريا گرازيا کتولي ، روزمامه نگار ايتالوي ، هو ليو فوينتيز الموندو عزيز الله حيدري يک تن جغرافيا دان افغان بودند که به تاريخ ۱۹ نوامبر در تنگي ابريشيم بقتل رسيدند . يکي از اعضاي جوان اين دسته بنام رضا خان ، که سال قبل بخاطرارتکاب عمل قتل محکوم به مرگ شده بود، زارجان را به حيث رهبر حلقه معرفي کرده بود .

XS
SM
MD
LG