لینک های دسترسی

دستگيري رهبر مظنون يک باند جنايکار در افغانستان


مقامات افغان رهبر مظنون يک حلقه از باند جنايتکاراني را دتسگير کرده اند که کمي بعد از سقوط رژيم طالبان در ۲۰۰۱، چهار روزنامه نگاررا به قتل رسانيداند مقامت ميگويند اين شخص که ,زار جان حوانده شده ، شام شنبه در ناحيه شرقي سروبي با چهار عضو ديگر پس از يک تير اندازي متقابل با پليس کشته شدند . ظاهر جان مظنون به قتل يک خبرنگار و فلمبردار آستراليائي بنام هاري برتون ، ماريا گرازيا کتولي ، روزمامه نگار ايتالوي ، هو ليو فوينتيز الموندو عزيز الله حيدري يک تن جغرافيا دان افغان بودند که به تاريخ ۱۹ نوامبر در تنگي ابريشيم بقتل رسيدند . يکي از اعضاي جوان اين دسته بنام رضا خان ، که سال قبل بخاطرارتکاب عمل قتل محکوم به مرگ شده بود، زارجان را به حيث رهبر حلقه معرفي کرده بود .

XS
SM
MD
LG