لینک های دسترسی

صدراعظم پاکستان طرفدار پايپ لاين گاز از ايران به هند، از طريق پاکستان ميباشد


صدراعظم پاکستان پشتيباني محکم خود را از پايپ لاين گازي که از چند کشور گذشته و به هند منتهي ميشود ابراز داشته ميگويد باعث روابط دراز مدت بين دو کشور خواهد شد. شوکت عزيز، صدراعظم پاکستان اين تبصره ها را بعد از مذاکرات با ماني شنکر عيار، وزير نفت هند در اسلام آباد ابراز کرد. شوکت عزيز گفت يک پايپ لاين ارتباطات و اتکاي ذات البيني را براي ارتباط دوام دار بين دو کشور تاسيس ميکند. ماني شنکر عيار جهت مذاکره با مقامات پاکستاني روي يک پايپ لاين پيشنهادي يک مليارد دالري، به اسلام آباد مواصلت کرده است. اين پايپ لاين، گاز طبيعي را از ايران و ترکمنستان از طريق پاکستان به هند انتقال ميدهد. يک عمليۀ صلح جاري بين دو رقيب دارندۀ اسلحۀ ذروي بمذاکرات روي آنچه بزرگترين پروژۀ همکاري اقتصادي بين دو همسايه تا بحال پنداشته ميشود، منجر گرديد.

XS
SM
MD
LG