لینک های دسترسی

Breaking News

محکمۀ بين المللي تحقيقات در مورد ادعاي جرايم جنگي را در دارفر سودان آغاز ميکند


محکمۀ بين المللي جرايم در هاگ ميگويد تحقيقات رسمي را در مورد جرايم جنگي که در منطقۀ غربي دارفر سودان صورت گرفته بود، آغاز خواهد کرد. محکمه ميگويد روي افرادي تمرکز خواهد کرد که بيشترين مسؤليت را بعهده داشته اند. لويي مورينو اوکامپو، رئيس مدعي العمومان از همۀ جناح ها خواستار شد تا درين تحقيقات همکاري کنند. خرطوم ميگويد هيچ يک ازين مظنونين را تسليم نخواهد کرد. قبلاً در طول سال جاري ملل متحد يک فهرست ۵۱ مظنون جرايم جنگي را به آن محکمه تسليم داد. همۀ آنها مامورين حکومت سودان و يا مليشاي عرب طرفدار حکومت اند که طي بيش از دو سال با شورشيان دارفر داخل جنگ بوده اند. ملل متحد تخمين ميکند که ۱۸۰ هزار نفر در جريان منازعات کشته و دو مليون تن ديگر بيجا ساخته شده اند.

XS
SM
MD
LG