لینک های دسترسی

محکمۀ بين المللي تحقيقات در مورد ادعاي جرايم جنگي را در دارفر سودان آغاز ميکند


محکمۀ بين المللي جرايم در هاگ ميگويد تحقيقات رسمي را در مورد جرايم جنگي که در منطقۀ غربي دارفر سودان صورت گرفته بود، آغاز خواهد کرد. محکمه ميگويد روي افرادي تمرکز خواهد کرد که بيشترين مسؤليت را بعهده داشته اند. لويي مورينو اوکامپو، رئيس مدعي العمومان از همۀ جناح ها خواستار شد تا درين تحقيقات همکاري کنند. خرطوم ميگويد هيچ يک ازين مظنونين را تسليم نخواهد کرد. قبلاً در طول سال جاري ملل متحد يک فهرست ۵۱ مظنون جرايم جنگي را به آن محکمه تسليم داد. همۀ آنها مامورين حکومت سودان و يا مليشاي عرب طرفدار حکومت اند که طي بيش از دو سال با شورشيان دارفر داخل جنگ بوده اند. ملل متحد تخمين ميکند که ۱۸۰ هزار نفر در جريان منازعات کشته و دو مليون تن ديگر بيجا ساخته شده اند.

XS
SM
MD
LG