لینک های دسترسی

Breaking News

ملل متحد قتل يک کارمند انتخابات را در افغانستان محکوم کرد


ملل متحد قتل يک کارمند انتخابات را توسط شورشيان مظنون طالب، که اولين قتل بارابطه با انتخابات پارلماني مجوزۀ ماۀ سپتمبر است، محکوم کرده است. آريان کونتيي، نطاق ملل متحد گفت اين سازمان جهاني هر نوع خشونت را که هدف آن منحرف ساختن عمليۀ ديموکراتيک از مسير آن در افغانستان باشد محکوم ميکند. مقامات ميگويند شورشيان مظنون طالب بروز جمعه يک قريه را محاصره کرده و يک کارمند انتخابات را که از مسجد خارج ميشد بضرب گلوله بقتل رسانيدند. مقتول بخشي از يک پروژۀ آگاهي و تعليمي براي مردم دهات در مورد چگونگي راي دهي در ولايت ارزگان بود. اين قتل بيم خشونت هاي بيشتر را قبل از انتخابات پارلماني مجوزۀ ۱۸ سپتمبر بوجود آورده است. اين انتخابات يک قدم عمدۀ بعدي بسوي ديموکراسي پس از ۲۵ سال جنگ در افغانستان ميباشد.

XS
SM
MD
LG