لینک های دسترسی

Breaking News

حزب الله و امل در انتخابات در جنوب لبنان برنده شدند


در دومين دور انتخابات پارلماني لبنان حزب اللهء طرفدار سوريه و مخالف اسرائيل و جنبش امل همۀ کرسي هاي جنوب لبنان را بدست آورده اند. حسن الصبا، وزير داخلۀ لبنان نتايج رسمي را امروز اعلام کرد. او گفت اين دو گروۀ مقاومت همۀ ۱۷ کرسي پارلمان را همراه با شش کرسي که رقيب نداشت حاصل کرده اند. هفتۀ گذشته گروۀ مخالف سوريه برهبري سعد حريري، پسر رفيق حريري، صدراعظم فقيد لبنان در بيروت که سني ها اکثريت دارند برنده شد. اين انتخابات چهار مرحله اي که بتاريخ ۱۹ جون خاتمه مييابد چهار ماه بعد از قتل رفيق حريري که به احتجاجات منجر گرديده حکومت لبنان را مجبور ساخت استعفي بدهد و قواي سوريه را مجبور ساخت لبنان را ترک کند، براه افتاد. ازان وقت ببعد ملل متحد تقاضاي خود را مبني بر خلع سلاح حزب اللهء ضد اسرائيل تجديد کرده است. حزب الله ميگويد نميخواهد خلع سلاح شود.

XS
SM
MD
LG