لینک های دسترسی

Breaking News

حکومت عراق هنوز تاريخي براي محاکمه صدام حسين تعيين نکرده است


حکومت عراق ، پيشگويي هاي را که احتمالا صدام حسين در جريان دو ماه آينده محاکمه خواهد شد مورد تائيد قرار نداد ليث کُبه ، نطاق حکومت امروز سه شنبهگفت که تاريخ قاطعي براي محاکمه دکتاتور برکنار شده عراق تعيين نگرديده است . وي به سوالاتي در مورد اينکه محکمه خاص بروز دوشنبه ادعا نمود که تاريخ محاکمه مربوط به قضات اين محکمه است پاسخ ميداد در يک بيانيه تحريري ، محکمه گفت که تاريخ ثابت و قاطعي براي محاکمه تعيين نشده و محکمه بطور مستقل کار ميکند مامورين عراقي گفتند وقتي محکمه دائر شود ، صدام عليه ۱۲ جرم و جنايت مستند محاکمه خواهد شد . گزارش داده شده که اين اتهامات شامل اعمال خشونت بار مانند تهاجم عراق بر کويت در سال ۱۹۹۰ و حمله کيمياوي سال ۱۹۸۸ بر هلبچه يک قريه کرد ها خواهد بود

XS
SM
MD
LG