لینک های دسترسی

Breaking News

درسقوط طياره جت قواي هوايي بنگله ديش  يک نفر کشته شد


مامورين بنگله ديش ميگويند هنگاميکه طياره مربوط قواي هوايي بنگله ديش در يک منطقۀ رهايشي در داکه پايتخت انکشور سقوط کردز يکنفر هلاک و حد اقل سه نفر ديگر مجروح گرديده و چند خانه ويران شد نطاق اردو ميگويد که امروز سه شنبه ،پيلوت کنترول طياره جت جنگي تربيوي « اف هفت » را از دست داد اما قبل از سقوط طياره خودش با پراشوت بيرون جست . نطاق اظهار ميکند که سه مجروح که پيلوت نيز شامل انها است در شفاخانه محلي تحت معالجه هستند مقامات، ساحۀ سقوط را قرنطين نموده اند و تحقيات جريان دارد . اردو ميگويد که پيلوت در هنگام حادثه مشغول يک پرواز معمول تربيوي بود

XS
SM
MD
LG