لینک های دسترسی

اداره نظارت بر حقوق بشر سرکوبي حکومت ازبکستان  را يک قتل عام خواند


يک گروه مشهورمدافع حقوق بشر سرکوبي مظاهره کنندگان را در ماه گذشته توسط حکومت ازبکستان قتل عام خواند و مقامات را به جلو گيري از تحقيقات و بررسي بين المللي اين کشتار متهم نمود گروه نظارت بر حقوق بشر که مقر ان در نيويارک ميباشد ميگويد آسيب د يدگان و شاهدان عيني گواهي دادند که عساکر حکومت مکرراً بر اشخاص غير مسلح شليک کردند گزارش به يک کانفرانس مطبوعاتي در ماسکو ارائه شد و در ان گفته شده است که گروه حقوق بشر يک تعداد از کساني را صدمه ديدگان و شاهدان را مصاحبه نمود که گفتند عساکر حکومت به تکرار بر مظاهره کنندگان بدون سلاح گلوله باري نمودند منابع احزاب مخالف ميگويند تا يک هزار نفر کشته شده اند اما اسلام کريموف رئيس جمهور ازبکستان ادعا ميکند که تعداد کشته شدگان به ۱۷۳ نفر ميرسد که مسلح و دهشت افگن بودند. کريموف همچنان تقاضاي ملل متحد و اتحاديه اروپا و ايالات متحده را براي بررسي بين المللي رد کرده ميگويد که پارلمان ازبکستان در زمينه تحقيقاتي را اجرا ميکند در عين زما ن بانک جهاني و کارمندان پيس کور يا رضاکاران امريکايي اعلام کردهند که عمليات خود را در ازبکستان متوقف بسازند. بانک جهاني هوشدار واشنگتن مبني بر حملات دهشت افگني تذکر داد در حاليکه رضاکاران امريکايي گفتند که مقامات از تمديد ويزه اقامت ۵۲ نفر از رضاکاران اباورزيده است

XS
SM
MD
LG