لینک های دسترسی

Breaking News

رئيس جمهور بش و توني بلير در قصر سفيد روي امداد به افريقا صحبت ميکنند


جارج بش رئيس جمهورايالات متحده و توني بلير صدراعظم برتانيه امروز سه شنبه در قصر سفيد مذاکراتي را که توقع ميرود روي طرح امداد برتانيه بمنظور کاهش فقر در افريقا باشد انجام ميدهند مامورين قصر سفيد ميگويند که جارج بش ۶۷۴ مليون دالر را براي مجادله با قحطي و ديگر ضروريات عاجل بشري در افريقا ، تعهد خواهد نمود توني بلير از ايالات متحده و ديگر کشور هاي صنعتي درخواست نموده است تا يک ابتکار ۵۰ مليارد دالري که کمک به افريقا را در سال ۲۰۱۰ دوچندان ميسازد، روي دست بگيرند . جارج بش گفته بود که يک طرح طويل المدت با مقررات بودجوي ايالات متحده بعلتي مناسب نيست که بر حکومت اينده امريکا تاثير مياندازد رهبر برتانيه همچنان با رهبران اروپا در مورد طرح امداد ، قبل از دائر شدن اجلاسيه کشورهاي عمده صنعتي جهان در سکاتلند مذاکراتي را انجام خواهد داد توني بلير ضمن صحبت در سفارت برتانيه امروز گفت که پيشرفت چشمگيري در رهايي افريقا از قروض يکي از موضوعاتي را تشکيل ميدهد که در اجلاسيه عمده ماه آينده مورد بحث قرار خواهد گرفت اما گفت که بعضي از موضوعات بايد قبل از اجلاسيه کشور هاي عمده صنعتي جهان ، بايد حل گردد
XS
SM
MD
LG