لینک های دسترسی

Breaking News

رهبران جدايي طلبي کشمير در مرود شموليت درمذاکرات صلح هند وپاکستان اصرار دارند


رهبران اعتدالي جدايي طلب کشمير هند ميگويند از مساعي پاکستان جهت حل منازعه دوامدار کشمير حمايت دارند اما اصرار مي ورزند که بايد در عمليه صلح شامل ساخته شوند. بعد از مذاکرات با پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان در اسلام آباد سياستمداران مربوط کنفرانس حريت تمام احزاب که يک سازمان مشتمل بر چندين حزب جدايي طلب کشمير است ، گفتند بين دو جانب تفاهم مکمل موجود است . بروز سه شنبه زعامت پاکستان مهمانان کشميري را اطمينان داد که اسلام آباد ميخواهد کشميري ها شامل عمليه صلح گردند. هند براي اولين بار رهبران جدايي طلب کشميري را اجازه داد تا به پاکستان مسافرت کنند. اما تاکنون از دادن اجازه به رهبران کشميري جهت شموليت در مذاکرات با پاکستان خود داري کرده است . هند وپاکستان قريب شش دهه است که روي کشمير در مخالفت بوده وتا بحال دوبار روي آن جنگيده اند. شورشيان کشميري از سال ۱۹۸۹ بدين سو براي استقلال و يا ادغام با پاکستان در حال جنگ ميباشند.

XS
SM
MD
LG