لینک های دسترسی

يک ژورناليست اصلاح طلب ايراني از خوف باز داشت مخفي شده است


يک آژانس خبر رساني ايراني گزارش مي دهد که اکبر گنجي ژورناليست صريح الهجه ايراني از باز داشت گريز کرده ومخفي شده است . اين گزارش که از جانب يک آژانس نيمه رسمي ايراني نشر شده از يک مقام ارشد عدلي نقل قول ميکندکه گفته است آقاي گنجي وقتي که عمال حکومتي روز سه شنبه با يک امر بازداشت بخانه اش رفتند، در منزلش نبود.اين مقام گفت، گنجي ماه گذشته توانست بخاطر شکايت از يک تعداد تکاليف صحي و انجام معاينات موقتاً از حبس رها شود. اما ازاين مقام نقل قول شده که گفته مدت آن رهايي حالا به اتمام رسيده است . اکبر گنجي در سال ۲۰۰۱ بعد از نشر يک سلسله مقالات که مامورين ارشد حکومت ايران را به دست داشتن در قتلهاي ناراضيان سياسي ملزم ميساخت ، زنداني شد.قرار بوداکبر گنجي روز سه شنبه در برنامه تلويزيوني صحبت با سرويس فارسي صداي امريکا مهمان باشد. خانم وي بعوض گنجي دراان پروگرام حاضر شد.
XS
SM
MD
LG