لینک های دسترسی

Breaking News

کورياي شمالي شرايط نا مشخصي را جهت بازگشت با مذاکرات ذروي تقاضا کرده است


کورياي شمالي ميگويد باز گشت آن کشور به مذاکرات متوقف شده روي پروگرام سلاح ذروي آن کشور به واشنگتن در مورد درخواستهاي آن کشور جهت بهبود شرايط منوط است . بروز سه شنبه مامورين امريکايي گفتند کورياي شمالي اخيراً خاطر نشان ساخته که مايل به باز گشت به مذاکرات شش جانبه ميباشد که قدمي بسوي از سر گيري مذاکراتي تلقي ميشود که مدت هاست به تعويق افگنده شده استد. ولي پيونگ يانگ در اوايل امروز چهارشنبه گفت بازگشت آن کشور بر چگونگي واکنش واشنگتن درمورد چندين شرط متکي ميباشد. کورياي شمالي اين شرايط را مشخص نساخته تا آنچه را که يک فضاي از سرگيري مذاکرات ميخواند ايجاد نمايد. مامورين و مفسرين درمورد اينکه آيا اين بيانات اخير نمايانگر پيشرفت بسوي يک تاکتيک ديگر تعلل است يانه نظرات مختلف دارند. اما بروز سه شنبه سفيرچين درملل متحد گفت اين مذاکرات تا چند هفته آينده آغاز خواهد شد.

XS
SM
MD
LG