لینک های دسترسی

Breaking News

يک رهبر اعتدالي کشميري ميگويد ملل متحد نتوانسته تا منازعه کمشير را حل نمايد


يک رهربراعتدالي جدايي طلبان کمشير مي گويد ملل متحد نتوانسته تا منازعه کمشير را که از دهه هاست بين هند وپاکستان موجود است حل نمايد و حالا وقت آنست تا نظرات و پيشنهادات جديد در زمينه ارائه گردد. اين بيانات را ميرواعظ عمر فاروق رئيس ائتلاف گروه هاي مسلمان جدايي طلبان کمشيري اظهار داشت که بنام کنفرانس حريت تمام احزاب ياد ميشود. وي اين مپالب را بعد از مذاکرات با پرويز مشرف رئيس جمهور پاکستان در اسلام آباداظهار داشت و در عين زمان گفت همه پرسي پيشنهادي ملل متحد پاسخ باين مشکل نيست . ملل متحد در سال ۱۹۴۸ و۱۹۴۹ فيصله نامه هايي را به تصويب رسانيد و از کشميري ها خواست تا بگويند که ميخواهند با هند ويا پاکستان مدغم شوند. هرچند پاکستان و جدايي طلبان کشميرهمواره تطيبق اين فيصله نامه ها را در خواست کرده اند اما هند همواره در مورد اعتراض نموده است . در حال حاظر هند دو بر سه حصه کمشير و باقي آنرا پاکستان کنترول ميکند. اين دورقيب داراي اسلحه ذروي از زمان بدست آوردن استقلال شان در سال ۱۹۴۷ از تسلط برتانيه تابحال دو بار روي اين منطقه باهم جنگيده اند .

XS
SM
MD
LG